• LOGIN
  • سبد خرید شما خالی است.

Login

You must be logged in to take this course  →   LOGIN | REGISTER NOW

برندنیگ یا برندآفرینی امروز مهمترین راهکار برای موفقیت همه کسب و کارهاست.
تصور نادرست از تعریف و مفهوم برند و برندینگ در ایران، اهمیت آشنایی با این حوزه و فرایند را بیشتر می‌کند.
در این درس سعی شده، پیش از هر چیز مفهوم واقعی برندینگ شرح داده شود و در درس های بعدی به جزئیات اجرای یک کمپین جامع برندینگ پرداخته خواهد شد.

 

برنامه درسی درس

بخش 1
مقدمه 00:01:51
بخش 2
چرایی برند 00:06:13
بخش 3
چیستی برند 00:04:00
بخش 4
چگونگی برند 00:07:09

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

';