• LOGIN
  • سبد خرید شما خالی است.

Login

آموزش اکسس ۲۰۱۳- اکسس ۲۰۱۳ -آموزش access 2013 – دوره ی آموزش اکسس ۲۰۱۳ پنجمین مهارت از مهارت های هفتگانه ۲۰۱۳ ICDL می باشد.

آموزش اکسس ۲۰۱۳اکسس 2013

دوره آموزش اکسس ۲۰۱۳ پنجمین مهارت از مهارت های هفتگانه ICDL می باشد.

مایکروسافت اکسس (Microsoft Access) یکی از اجزای برنامه مایکروسافت آفیس است که برای ایجاد پایگاه داده‌های رابطه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ساماندهی و کنترل و مدیریت پایگاه داده از طریق یک نرم افزار تحت عنوان access که یکی از برنامه های موجود در بسته نرم افزاری آفیس( Microsoft Office ) است، انجام می شود. توانایی کار با این نرم افزار ، یکی دیگر از مهارت های ICDL است. با کسب این مهارت و توانایی کار با این نرم افزار، می توانید با تولید بانک های اطلاعاتی، امکان گرد آوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی، جستجو و بازیابی فراهم نمایید.
فایلهای پایگاه داده Access که با پسوند MDB ایجاد میشوند، در اغلب زبانهای برنامه نویسی قابل استفاده هستند. به همین دلیل، بیشتر نرم افزارهای کاربردی که به پایگاههای داده با حجم و پیچیدگی زیاد نیاز ندارند، از اکسس استفاده می کنند.

اکسس ۲۰۱۳

برنامه درسی درس

جلسه اول
نصب و نکات اولیه برنامه 00:00:00
جلسه دوم
اجرای برنامه و ایجاد فایل جدید 00:00:00
جلسه سوم
ساختار برنامه 00:00:00
جلسه چهارم
نکات مهم اکسس 00:00:00
جلسه پنجم
ابعاد جدول و طراحی آن – بخش اول 00:00:00
جلسه ششم
طراحی جدول – بخش دوم 00:00:00
جلسه هفتم
طراحی جدول – بخش سوم 00:00:00
جلسه هشتم
طراحی جدول – بخش چهارم 00:00:00
جلسه نهم
مدیرت جداول و تنظیمات خروجی 00:00:00
جلسه دهم
نکات انواع فیلدها 00:00:00
جلسه یازدهم
انجام پروژه اداری 00:00:00
جلسه دوازدهم
کلید اصلی ( Primary Key) 00:00:00
جلسه سیزدهم
رابطه ها – بخش اول 00:00:00
جلسه چهارم
رابطه ها – بخش دوم 00:00:00
جلسه پانزدهم
نکات پیشرفته رابطه – نکات پر کردن جدول 00:00:00
جلسه شانزدهم
پروژه کتابخانه – بخش اول 00:00:00
جلسه هفدهم
پروژه کتابخانه – بخش دوم 00:00:00
جلسه هجدهم
Records – clip Board 00:00:00
جلسه نوزدهم
مدیریت فیلد و رکورد کردن – جستجو و جایگزینی – مرتب سازی 00:00:00
جلسه بیست ام
مرتب سازی و فیلتر کردن 00:00:00
جلسه بیست و یکم
خصوصیات فیلد متنی – بخش اول 00:00:00
جلسه بیست و دوم
خصوصیات فیلد متنی – بخش دوم 00:00:00
جلسه بیست و سوم
خصوصیات فیلد عددی – بخش اول 00:00:00
جلسه بیست و چهارم
خصوصیات فیلد عددی – بخش دوم 00:00:00
جلسه بیست و پنجم
خصوصیات سایر فیلد ها 00:00:00
جلسه بیست و ششم
خصوصیات Look Up 00:00:00
جلسه بیست و هفتم
ابزارهای جدول 00:00:00
جلسه بیست و هشتم
۳ روش ایجاد فرم 00:00:00
جلسه بیست و نهم
چیدمان فرم و روش های دیگر فرم سازی 00:00:00
جلسه سی ام
طراحی فرم 00:00:00
جلسه سی و یکم
ابزار های طراحی فرم – بخش اول 00:00:00
جلسه سی و دوم
ابزارهای طراحی فرم – بخش دوم 00:00:00
جلسه سی و سوم
ابزار های طراحی فرم – بخش سوم 00:00:00
جلسه سی و چهارم
ابزار دکمه و انواع آن 00:00:00
جلسه سی و پنجم
اندازه – تراز – فاصله – رو و زیر بردن 00:00:00
جلسه سی و ششم
Tab -sub Form 00:00:00
جلسه سی و هفتم
ابزار های پیوند – سایت و نمودار 00:00:00
جلسه سی و هشتم
ایجاد ماشین حساب با فرم – فرم و زیر فرم 00:00:00
جلسه سی و نهم
ایجاد ماشین حساب – بخش دوم 00:00:00
جلسه چهلم
ایجاد کوئری با کمک ویزارد و طراحی 00:00:00
جلسه چهل و یکم
انواع شرط ها در کوئری 00:00:00
جلسه چهل و یکم
کوئری پارامتری 00:00:00
جلسه چهل و دوم
گروه بندی کوئری ها 00:00:00
جلسه چهل و سوم
کوئری ترکیبی – Cross Tab 00:00:00
جلسه چهل و چهارم
کوئری تکراری ها – Unmatched 00:00:00
جلسه چهل و پنجم
ایجاد گزارش 00:00:00
جلسه چهل و ششم
طراحی گزارش 00:00:00
جلسه چهل و هفتم
تب ها و چاپ گزارش 00:00:00
جلسه چهل و هشتم
مرور – ماکروها 00:00:00
جلسه چهل و نهم
واردات از اکسس و اکسل 00:00:00
جلسه پنجاه ام
واردات از فایل متنی 00:00:00
جلسه پنجاه و یکم
صادرات از اکسس 00:00:00
جلسه پنجاه و یکم
منوی فایل و گزینه های آن 00:00:00
جلسه پنجاه و دوم
پروژه تاکسی سرویس – بخش اول 00:00:00
جلسه پنجاه و سوم
پروژه تاکسی سرویس – بخش دوم 00:00:00
جلسه پنجاه و چهارم
پروژه تاکسی سرویس – بخش سوم 00:00:00

Course Reviews

3

3
2 ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در درس
  • ۳۵,۷۰۰ تومان
  • UNLIMITED ACCESS
  • منقضی شده
66 دانشجو ثبت نام کرد