• LOGIN
  • سبد خرید شما خالی است.

Login

لازم است بدانید که جایگاه فعلی ما در زندگی،نتیجه افکار وذهنیات ما از خودمان است. هر آنچه از نظر ما دستیابی به آن دشوار است و از عهده مابر نمی آید، موانع ذهنی است که برای ما وجود دارد. در این درس می آموزیم که این باورها و موانع ذهنی از کجا آمده اند و چگونه می توانیم آنها را مدیریت کنیم.

برنامه درسی درس

جلسه اول
مکانیسم های مغز 00:06:23
جلسه دوم
مهندسی ذهن 00:00:00
جلسه سوم
چرخه باورها 00:00:00
جلسه چهارم
مدیریت باورها 00:00:00

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در درس
  • ۱۶,۵۰۰ تومان
  • UNLIMITED ACCESS
  • 6 دقیقه, 23 ثانیه
28 دانشجو ثبت نام کرد