• LOGIN
  • سبد خرید شما خالی است.

Login

در این درس به موضوع چرایی برند خواهیم پرداخت. در مباحث قبلی مطرح شد که برند یک موجود زنده است یعنی باید مثل یک موجود زنده، مثل یک انسان دارای هویت باشد. در اینجا سه “چرا” مطرح می شود:

چرا لازم است که یک برند هویت داشته باشد؟
چرا لازم است که این هویت را خود ما بعنوان مالک یا صاحب برند خلق کنیم؟
و چرای سوم این است که چرا باید همین امروز برای ساختن هویت برند اقدام کنیم؟

در این درس به این سه چرا پاسخ می دهیم.

برنامه درسی درس

جلسه1
یکی برند بود، یکی نبود 00:01:20
جلسه دوم
چگونه موفق شویم؟ ( چگونه برند شویم؟) 00:08:06
جلسه سوم
ویژگی‌ها و مزایای برند 00:11:27
جلسه چهارم
اهمیت برند 00:11:39
جلسه پنجم
ارزش گذاری برند 00:00:00
جلسه ششم

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

شرکت در درس
  • ۳۳,۵۰۰ تومان
  • UNLIMITED ACCESS
  • 32 دقیقه, 32 ثانیه
9 دانشجو ثبت نام کرد