Message:

Security Code:


Nick:

دیدگاه‌ها برای به‌آموز http://behamooz.com بستری مطمئن برای یادگیری موثر Wed, 09 Jan 2019 13:57:57 +0000 hourly 1 دیدگاه‌ها برای بازاریابی محتوا (Content Marketing) – فناوران اطلاعات وستا با روح اله خسروی سرشکی http://behamooz.com/course/marketing-content-content-marketing-it-vesta/#comment-932 Sun, 22 Apr 2018 08:03:50 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2454#comment-932 خوب

]]>
دیدگاه‌ها برای چگونه محتوای الکترونیکی تولید کنیم؟ با روح اله خسروی سرشکی http://behamooz.com/course/generate-electronic-content/#comment-931 Sun, 22 Apr 2018 07:55:46 +0000 http://behamooz.com/?post_type=course&p=9683#comment-931 خوب

]]>
دیدگاه‌ها برای چگونه محتوای الکترونیکی تولید کنیم؟ با روح اله خسروی سرشکی http://behamooz.com/course/generate-electronic-content/#comment-930 Sun, 22 Apr 2018 07:51:46 +0000 http://behamooz.com/?post_type=course&p=9683#comment-930 عالی

]]>
دیدگاه‌ها برای آشنایی مقدماتی با نرم افزار SPSS – ره آوران تکنولوژی آموزشی با روح اله خسروی سرشکی http://behamooz.com/course/basic-familiarity-with-software-spss-ra-afferent-educational-technology/#comment-925 Tue, 10 Apr 2018 08:02:39 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2362#comment-925 بهتر بود روش کلی تحلیلها هم ارائه می کردند

]]>
دیدگاه‌ها برای مدیریت استرس با روح اله خسروی سرشکی http://behamooz.com/course/stress-management/#comment-924 Tue, 10 Apr 2018 07:33:48 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2444#comment-924 خوب

]]>
دیدگاه‌ها برای چگونه محتوای الکترونیکی تولید کنیم؟ با آرش امیری تمای http://behamooz.com/course/generate-electronic-content/#comment-893 Tue, 12 Dec 2017 10:59:09 +0000 http://behamooz.com/?post_type=course&p=9683#comment-893 دوره تولید محتوای الکترونیک دوره ای بسیار کارآمد و مفید برای تمامی مدیران میانی جهت انتقال سریع و دقیق و کامل آموخته ها به کارمندان با صرف زمان کم و بازدهی بسیا بالا می باشد . با تشکر از عزیزان و اساتید محترم به آموز

]]>
دیدگاه‌ها برای چگونه محتوای الکترونیکی تولید کنیم؟ با محمدرضا جعفری پور http://behamooz.com/course/generate-electronic-content/#comment-890 Sat, 09 Dec 2017 20:50:34 +0000 http://behamooz.com/?post_type=course&p=9683#comment-890 خوب بود

]]>
دیدگاه‌ها برای مدیریت استرس با نرگس گمار http://behamooz.com/course/stress-management/#comment-839 Fri, 23 Jun 2017 18:46:15 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2444#comment-839 بدک نبود

]]>
دیدگاه‌ها برای مدیریت استرس با alimoslehi http://behamooz.com/course/stress-management/#comment-834 Wed, 31 May 2017 03:13:24 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2444#comment-834 در این درس هیچ اشاره به واکنش‌های شیمیایی بدن به استروسرها و ترشح بعضی از غدد درون‌ریز که در شرایطی واقعی که تحرک بدن را به دنبال دارد، باید ترشح شود و در شرایط سکون و فقدان تحرک ترشح آن‌ها برای بدن ضرر دارد و چگونگی دفع و جذب آن‌ها سخنی عنوان نشده بود.

]]>
دیدگاه‌ها برای CCNA R&S بخش اول – مبانی شبکه های کامپیوتری – فناوران اطلاعات وستا با administrator http://behamooz.com/course/ccna-rs-part-i/#comment-831 Sat, 20 May 2017 14:14:13 +0000 http://website.behamooz.com:8036/?post_type=course&p=2452#comment-831 این دوره به صورت مقدماتی و رایگان هست
بقیه مباحث در دوره CCNA Routing & Switching 200-120 قرار دارد.

]]>